Site Loader

Als mensen kunnen we over een verschillende mindset beschikken. Hierbij maken we een onderscheid tussen enerzijds de fixed mindset en anderzijds de growth mindset. Welke mindset een bepaalde persoon heeft zal in de praktijk onder meer bepalen hoe hij of zij in het leven staat. Voor iemand die een fixed mindset heeft geldt bijvoorbeeld dat hij doorgaans niet goed om kan gaan met kritiek of feedback. Dat zijn zaken die geen probleem vormen voor mensen met een growth mindset. Zou jij hier nu graag meer over te weten willen komen? Dat kan zeker hier op deze pagina!

Wanneer is er sprake van een fixed mindset? 

In eerste instantie zijn er dus de mensen die niet beschikken over een growth mindset, maar wel over een fixed mindset. Voor dit type van mindset geldt dat ze een beperkende invloed kunnen hebben op de personen die ze hebben. Dat is het gevolg van het feit dat deze mensen zich hoofdzakelijk (of veelal zelfs uitsluitend) richten op het bewijzen van hun bestaande talenten. Daar tegenover staat dat ze er doorgaans voor kiezen om hun fouten of gebreken te verbergen. Een persoon die beschikt over een fixed mindset zal bijgevolg nooit de aandrang voelen om enkele zaken die hij of zij mogelijks niet goed kan te gaan verbeteren. Men gaat het liever uit de weg en accepteert dat men iets niet (goed) kan. Dat zorgt ervoor dat deze mensen zich tijdens hun leven slechts beperkt verbeteren.

Verdeling tussen de mindsets

In principe is het zo dat er niets mis is met het hebben van een fixed mindset. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat bepaalde banen bijvoorbeeld eerder voorbehouden kunnen zijn voor mensen die een growth mindset hebben. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld het merendeel van de leiders van grote organisaties. Hier zijn daadwerkelijk onderzoeken naar gedaan die hebben aangetoond dat het merendeel van deze mensen doorgaans over een growth mindset beschikken. Dat is eigenlijk ook een absolute vereiste, want die functie vereist eigenlijk een dergelijke benadering. Dit betekent niet dat mensen met een fixed mindset sowieso geen kans maken op een dergelijke baan. De kans is echter zeer groot dat men er uiteindelijk niet zo bedreven in zal blijken te zijn. 

Hoe herken je een growth mindset?

Het lijkt in de praktijk toch een klein beetje vast te staan dat vooral een growth mindset heel wat interessante voordelen met zich mee kan brengen. Eén van deze voordelen is bijvoorbeeld terug te vinden in het feit dat een dergelijke mindset ervoor zorgt dat je jezelf als persoon blijvend in je leven kan verbeteren. Voor mensen die over een dergelijke mindset beschikken geldt dat ze er sterk in geloven dat ze ook mindere eigenschappen in die mate kunnen veranderen dat ze er wel degelijk goed in worden. Dat dus een significant verschil in vergelijking met mensen met een fixed mindset.

Bovenstaande zorgt ervoor dat mensen met een mindset die groei stimuleert doorgaans ook zonder probleem willen leren van kritiek of feedback. Zij zien hier namelijk eveneens een mogelijkheid in om zichzelf te verbeteren. In ieder geval, aan de hand van de informatie die je aantreft bij Charlotte Labee zal je met absolute zekerheid voor jezelf kunnen bepalen over welke mindset jij beschikt.

Post Author: admin