Wij zijn Zorgwijzer achterhoek. Met onze medische diensten proberen we iedereen in de achterhoek bij te staan die op andere plekken onvoldoende worden gehoord. Op onze pagina geven we vooral medisch advies via informatieve teksten en uitleg. Maar je kunt ook bij ons langskomen. Kijk hiervoor op de contact pagina.

Kinderkliniek
Dr. McLaughlin werkt samen met de kinderartsen van Evelina en we hebben een maandelijkse kliniek waar patiënten een specialistische beoordeling kunnen krijgen zonder dat een verdere verwijzing nodig is. Er is ook een multidisciplinair overleg (MDT) waar onder andere CAHMS, gezondheidsbezoekers, schoolverpleegkundigen, diëtisten & vroege hulp/familienavigators/kinderdiensten samenkomen om de zorg die we aan kinderen geven te optimaliseren. Een huisarts of andere zorgverlener kan naar deze klinieken verwijzen.

Klinieken voor geestelijke gezondheid, diabetes en verpleeghuizen
Deze worden wekelijks gehouden met een pre-book afsprakensysteem. Hierdoor kunnen de omstandigheden worden geoptimaliseerd. We werken nauw samen met onze collega’s in de tweede lijn en verpleegkundige teams om ervoor te zorgen dat de behandeling en aanbevelingen weloverwogen en holistisch zijn. Vaak werken we samen met onze Zorgassistenten om ervoor te zorgen dat fysieke controles zoals bloedonderzoek, bloeddruk, gewicht en ECG’s worden uitgevoerd.

Babyklinieken
De huisartsenpost en verpleegkundige runnen deze wekelijkse kliniek over het algemeen. Het is bedoeld voor gezonde baby’s die hun 8 weken durende postnatale controle moeten ondergaan. Ook gezondheidsbezoekers kunnen aanwezig zijn. Het maakt gezondheidscontroles voor moeder en baby mogelijk, en beoordeling van zowel de mentale als fysieke gezondheid. De verpleegkundige geeft de kindervaccinaties volgens het NHS-schema. Afspraken worden geboekt via de receptie.

Klinische farmacie
Voor mensen met complexe regimes of die regelmatige beoordelingen nodig hebben, organiseert onze klinische apotheker wekelijkse klinieken.

Zorgplanning
Een huisarts en zorgnavigator werken samen om onze meest kwetsbare patiënten op een holistische manier te helpen. Ondersteuning kan worden gegeven aan de patiënten, verzorgers en onvervulde behoeften die worden geïdentificeerd en vervolgens worden ondersteund.