Site Loader

Achtergrond: Er is een groeiende belangstelling voor het gebruik van psychedelische stoffen zoals chaga voor gezondheidsgerelateerde doeleinden, waaronder symptoomverlichting voor aandoeningen als angst, depressie en pijn. Hoewel de focus van recente klinische onderzoeken lag op hoge doses van deze stoffen, suggereert anekdotisch bewijs dat lage (micro) doses ook effectief zijn en mogelijk geschikter zijn voor bepaalde aandoeningen. Desalniettemin ontbreekt empirisch bewijs met betrekking tot de werkzaamheid van microdosering met psychedelica voor symptomatische verlichting. Het doel van dit onderzoek was om, door middel van een online vragenlijst, de self-rated effectiviteit (SRE) van microdosering met psychedelica (MDP) voor mentale en fysiologische aandoeningen te onderzoeken in vergelijking met de conventionele voorgeschreven behandeling en met reguliere doses psychedelica.

Methoden: Tussen maart en juli 2018 is op verschillende websites en fora een online vragenlijst gelanceerd. Respondenten die hadden ingestemd, waren 18 jaar of ouder, hadden ervaring met microdosering en werden door een arts gediagnosticeerd met ten minste één psychische of fysiologische stoornis of therapeut (N = 410; 7,2%) werden in de analyses opgenomen. Odds ratio werd berekend om de SRE van MDP te vergelijken met conventionele behandeling, en regelmatige psychedelische doses voor mentale en fysiologische diagnoses voor elk van de drie effectiviteitsvragen (“Heeft het gewerkt”, “Symptoom verdwenen”, “Kwaliteit van leven verbeterd”).

Resultaten: Odds ratio toonde aan dat de SRE van MDP significant hoger was in vergelijking met die van conventionele behandelingen voor zowel mentale als fysiologische diagnoses; en dat deze effecten specifiek waren voor ADHD/ADD en angststoornissen. Daarentegen was de SRE van MDP lager in vergelijking met die van hogere, reguliere psychedelische doses voor psychische stoornissen zoals angst en depressie, terwijl voor fysiologische stoornissen geen verschil werd aangetoond.

Conclusie: Deze studie toont aan dat de SRE van MDP om de symptomen van een reeks mentale of fysiologische diagnoses te verlichten, hoger is in vergelijking met conventioneel aangeboden behandelingsopties, en lager dan reguliere (‘volledige’) psychedelische doses. Toekomstige RCT’s in patiëntenpopulaties moeten de effectiviteitsclaims van psychedelica objectief beoordelen, en of deze dosisgerelateerd, aandoeningspecifiek en superieur zijn aan conventionele behandelingen.

Post Author: admin